Αρχική2018 (Page 116)

Με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκαν οι

Τριανταπέντε σταθμούς θα διαθέτουν, στο σύνολο

Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των έργων του

Την απελευθέρωση των αστικών συγκοινωνιών, πλην