Αρχική2018 (Page 121)

Βελτιωμένη πρόταση, η οποία προέβλεπε αυξήσεις

Συνεχίζει τις κινητοποιήσεις η Πανελλήνια Ναυτική

Κοντά στην ολοκλήρωση του βασικού σιδηροδρομικού