Αρχική2018 (Page 124)

Στην κήρυξη και πραγματοποίηση απεργιακής κινητοποίησης

Δεν τύγχανε πολιτικής υποστήριξης η απερχόμενη