Αρχική2018 (Page 160)

Επανεξελέγη πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων

Στη διενέργεια διαγωνισμού για την κατάρτιση

Αυξάνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος στον Αυτοκινητόδρομο

Προς μελετητική ωρίμανση οδεύει η μονή

Την δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, που

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο,