Αρχική2018 (Page 160)

Επανεξελέγη πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Σιδηροδρόμων

Αυξάνεται ο κυκλοφοριακός φόρτος στον Αυτοκινητόδρομο

Την δημιουργία της ψηφιακής πλατφόρμας, που

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διενεργεί έλεγχο,