Αρχική2018 (Page 171)

Στο νομοσχέδιο για τα υδροπλάνα περιλαμβάνονται