Αρχική2018 (Page 174)

«Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις επενδύσεις,

Το ενδεχόμενο εγκατάλειψης του Ην. Βασιλείου,

Οι προοπτικές ανάπτυξης των επενδύσεων αποτέλεσαν