Αρχική2018 (Page 175)

Η Ελλάδα διαθέτει 1.402 ναυτιλιακές εταιρείες,

Τις προγραμματικές προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας

Στην αναμόρφωση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων