Αρχική2018 (Page 197)

Εξυπηρετούνται κανονικά τα φορτηγά μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων

Στην αναπροσαρμογή του μέγιστου οικονομικού αντισταθμίσματος

Συνεχίζουν να μην εξυπηρετούνται τα φορτηγά

Διετές σχέδιο εκσυγχρονισμού των 24 κρατικών