Αρχική2018 (Page 198)

Γερασμένος παραμένει, σχεδόν στο σύνολο του,

«Προκειμένου να απαντήσουμε αποτελεσματικά στις κοινωνικές