Αρχική2018 (Page 199)

Τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης στους κλάδους

Την ολοκλήρωση των εργασιών της «πολύπαθης»

Ο υπουργός Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε

Αποτελούσε το… διακαή της “πόθο” και

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας,