Αρχική2018 (Page 210)

Με τους δημάρχους Βόλβης Διαμαντή Λιάμα,

Την αναμόρφωση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων

Την ύπαρξη αμερικανορουμανικού ενδιαφέροντος για τη

H Sarmed στοχεύοντας στην έμπρακτη απόδειξη