Αρχική2018 (Page 213)

Στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Βορείου

«Η Θεσσαλονίκη αλλάζει. Γίνεται μία σύγχρονη

Στην ανάπτυξη μεγάλων σιδηροδρομικών σταθμών, τα