Αρχική2018 (Page 221)

Το Δ΄Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας απέρριψε την

Για στοχευμένη χρονικά προσέγγιση από μέρους

Τα ανολοκλήρωτα έργα των νησιών χρηματοδοτούνται

Το Μεταφορικό Ισοδύναμο σε καμία περίπτωση