Αρχική2018 (Page 222)

Με ιδιαίτερα ενθαρρυντικά μηνύματα ολοκληρώθηκε το

Τη διοργάνωση του 3ου Περιφερειακού Συνεδρίου

Τέλη κυκλοφορίας αναλογικά με την αξία

Στην πραγματοποίηση 4ωρης στάσης εργασίας, από