Αρχική2018 (Page 227)

Ότι έγινε στις αερομεταφορές, σήμερα γίνεται

Συνεχίζονται οι προσφυγές κατά της επένδυσης

Την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου Μακεδονίας

Πέρα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

Έναν ρεαλιστικό, σύγχρονο, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, για