Αρχική2018 (Page 227)

Ότι έγινε στις αερομεταφορές, σήμερα γίνεται

Συνεχίζονται οι προσφυγές κατά της επένδυσης

Την ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου Μακεδονίας

Πέρα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων,

Η Hellenic Seaways γνωστοποίησε ότι εμπιστεύτηκε

Έναν ρεαλιστικό, σύγχρονο, μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό, για

Την καταβολή τελών κυκλοφορίας ανάλογα με