Αρχική2018 (Page 229)

Υποχρεωτική κατέστη η αυτοματοποίηση των ταχυδρομικών

Παραδόθηκε προς λειτουργία το ανακαινισμένο αεροδρόμιο

Σε υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης

Παραμένει στο «τιμόνι» της Πανελλήνιας Ένωσης