Αρχική2018 (Page 23)

Στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης αποτελεί η

Σε φάση αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού βρίσκεται

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε, χθες,

Σε περαιτέρω μείωση του κόστους καυσίμων,

Περισσότερα έσοδα, αλλά με… λιγότερα αντικείμενα

Την παρουσίαση του έργου «Κατασκευή τετραπλού

Στις προοπτικές και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν