Αρχική2018 (Page 235)

Εξαιτίας της ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας

Ως σημαντικό στοιχείο συγκεκριμένων μεταφορικών projects

Συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους