Αρχική2018 (Page 236)

Το Ευρωδικαστήριο αποφάνθηκε ότι οι αεροπορικές

«Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ως δυνατότητα, έχει