Αρχική2018 (Page 240)

Στη μετεγκατάσταση του κέντρου αλληλογραφίας στην

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας,

Σημαντικές ανακατατάξεις στην εγχώρια ακτοπλοϊκή αγορά

Ενεκρίθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η

Το Εποπτικό Συμβούλιο των Γερμανικών Σιδηροδρόμων