Αρχική2018 (Page 242)

«Η Ελλάδα, παρά την οικονομική κρίση,

Μια «αδέσποτη απεργία» του ιπτάμενου προσωπικού,

Στην πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας, σε