Αρχική2018 (Page 278)

Για σήμερα έχει προγραμματιστεί η ψηφοφορία

Γενική Γραμματεία Λιμένων, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων,

Ο διευθυντής Παγκόσμιας Καινοτομίας της IRU,

Λαμβάνει αρμοδιότητες η Υπηρεσία Οδικών Τελών

Παρεμβάσεις για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Για απαξίωση και εκχώρηση των δημόσιων