Αρχική2018 (Page 315)

Το νομοσχέδιο για τα υδροπλάνα και συγκεκριμένα

Τρία επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν ενδιαφέρον (Α΄