Αρχική2018 (Page 339)

Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών

Στη μείωση της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης

Στην επανέκδοση και αναβάθμιση του πρότυπου

Τα κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα των ναυτικών τέθηκαν