Αρχική2018 (Page 339)

Κατατέθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)

Συνεχίζοντας την προσπάθεια αναβάθμισης των υπηρεσιών

Στη μείωση της ελάχιστης διάρκειας μίσθωσης

Στην επανέκδοση και αναβάθμιση του πρότυπου

Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και

Τη συνεχή ανάπτυξη της ελληνικής ναυτιλίας,

Τα κοινωνικοασφαλιστικά ζητήματα των ναυτικών τέθηκαν