Αρχική2018 (Page 344)

Εξελίξεις στο ζήτημα της παραχώρησης χρήσεων

Τα ιδιαίτερα ενθαρρυντικά στοιχεία, όπως η

Σύσκεψη με τους προέδρους των Οργανισμών

Αναβαθμίζονται οι σιδηροδρομικές μεταφορές στην Ελλάδα,

Το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και