Αρχική2018 (Page 36)

Στα πλεονεκτήματα απόκτησης διπλώματος της IATA

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας

Θέλοντας να περιορίσει τις εργολαβικές συμβάσεις

Ακολουθώντας τις νέες τάσεις της αγοράς,

Την αναγκαιότητα ύπαρξης περιβαλλοντικής μελέτης, που