Αρχική2018 (Page 57)

Στην ίδρυση της νέας λεωφορειακής γραμμής

Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ)

Πανελλαδική στάση εργασίας, την Πέμπτη 8