Αρχική2018 (Page 72)

Στον εντοπισμό τυχόν προβλημάτων, αναφορικά με

Το πρόγραμμα ανάπτυξης του επενδυτικού πλάνου

Σε συνέχεια της αναστολής των πτήσεων

Στην προμήθεια νέων αυτόματων μηχανημάτων έκδοσης

Στις προοπτικές ανάπτυξης και τις προκλήσεις

Ανοδική πορεία κατέγραψαν, στο 9μηνο του