Αρχική2018 (Page 9)

Συγκεκριμένα μέτρα και υποχρεώσεις, με σκοπό

Ο εθνικός αερομεταφορέας της Σαουδικής Αραβίας

Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού οργανισμού που εκπροσωπεί

Στην καθιέρωση των λιμένων σε κεντρικούς

Κάλεσμα για ενιαίο συντονισμό και δράση

Την εκπόνηση µελέτης για την αναγνώριση

Με αντιπροσωπεία εργαζομένων της Επιτροπής Αγώνα

«Ασπίδα» των Ελλήνων μεταφορέων χαρακτήρισε το