Αρχική2018 (Page 98)

Τα ονόματα του νέου διοικητικού συμβουλίου

Διαμοιρασμός αυτοκινήτων (carsharing), συνεπιβατισμός (carpooling), διαμοιρασμός

Προκειμένου να διευκολυνθεί το κοινό στις

Δεν νοείται σύγχρονο λιμάνι, χωρίς επαρκή