Αρχική2019Ιανουάριος (Page 6)

Στην προώθηση της νέας υπηρεσίας "PROμηθέας

Προκειμένου να καλύψουν τις αυξημένες μεταφορικές

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο

Την παραίτησή του από γενικός γραμματέας