Αρχική2019Φεβρουάριος (Page 11)

Υπερψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από την Επιτροπή

Το διορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και ενίσχυσης

Καθυστερεί το νομοσχέδιο για τα περιφερειακά

Διεύρυνση των εβδομαδιαίων συχνοτήτων των απευθείας

Συναντήσεις με την επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής,