Αρχική2019Φεβρουάριος (Page 13)

Προειδοποιητική στάση εργασίας, 11.00 – 14.00,

Σε προσωρινή συμφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Συνεχείς είναι οι αλλαγές διευθυνόντων συμβούλων