Αρχική2019Φεβρουάριος (Page 23)

Στη σύνταξη καταστατικού και κανονισμού εσωτερικής

Ξεκινά ο πανελλήνιος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών

Απαντήσεις στην σχετική επερώτηση των βουλευτών

Αποτελούσε έναν από τους μακροβιότερους διευθύνοντες