Αρχική2019Μάρτιος (Page 23)

Την επικαιροποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου

Με την εκλογή του επταμελούς διοικητικού

Ολοκληρώθηκε η διήμερη επίσκεψή του υπουργού

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την έξοδο

Σε σημαντική μείωση του χρόνου έκδοσης

Ολοκληρώθηκε η λύση της συνεργασίας της