Αρχική2019Μάρτιος (Page 30)

Προγραμματισμένη άσκηση ευρείας κλίμακας (emergency exercise), στο

Δεν ιδιωτικοποιούνται, αλλά παραμένουν υπό δημόσιο

Την συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του

Με την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης

Για τη δημιουργία ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας,

Με λιγότερους «μνηστήρες» συνεχίζεται ο διαγωνισμός