Αρχική2019Απρίλιος (Page 11)

To Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και

Υπέρ της ενοποίησης και της διαλειτουργικότητας

Ολοένα και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της

Ένα πλήρες, επικαιροποιημένο υπόμνημα με τις

Το λιμάνι του Πειραιά γεμίζει ξενοδοχεία.

Μετά τις πρόσφατες επεκτάσεις του μέτρου

Δύο χρόνια συμπληρώθηκαν από την ανάληψη