Αρχική2019Απρίλιος (Page 14)

Στην ΣΤΑΣΥ επιστρέφουν 3 μεταταχθέντες υπάλληλοι,

Για την κύρωση του νέου συνυποσχετικού

Παραδίδεται το οδικό τμήμα Χερσόνησος –

Διάταξη που καθορίζει λεπτομερώς τον τρόπο

Την εκτέλεση δοκιμαστικού δρομολογίου, στο τμήμα

Figures for the performance of inland waterways freight