Αρχική2019Απρίλιος (Page 16)

H ιστορία του ελληνικού σιδηροδρόμου αναδείχτηκε

Υπεγράφη σήμερα μεταξύ του υπουργείου Ναυτιλίας,

Θέμα ναυτιλιακής πολιτικής υψηλής προτεραιότητας τέθηκαν

To Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών και

Υπέρ της ενοποίησης και της διαλειτουργικότητας

Ολοένα και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της