Αρχική2019Ιούλιος (Page 14)

Την επιβολή προστίμου, ύψους 204 εκατ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, υπό όρους,

Άνετη πρωτιά του πρώην υπουργού Υποδομών

Στην κατάρτιση Μητρώου Αναγνωρισμένων Εξεταστών Μηχανοδηγών,

Στον αεροπορικό κλάδο, το πρόγραμμα της

Την αναβάθμιση και συντήρηση του εθνικού