Αρχική2019Ιούλιος (Page 2)

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Ενώσεως Εφοπλιστών

Κατατέθηκε προς έγκριση στο υπουργείο Ανάπτυξης

Τροποποιήσεις στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και

Κρίσιμες αποφάσεις καλείται να λάβει, το