Αρχική2019Ιούλιος (Page 20)

Τη σειρά τάξης των υπουργείων καθόρισε,

Για τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης

Tην επικέντρωση της επενδυτικής οικονομικής πολιτική,

Η ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις

Η ολοκλήρωση οδικών αξόνων, η επέκταση

Συνάντηση με τον δήμαρχο Ελληνικού -

«Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επιβραδύνθηκε