Αρχική2019Ιούλιος (Page 5)

Η Διεθνής Ένωση Οδικών Μεταφορών (IRU)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενεργοποίησε το δεύτερο

Την παράταση της ισχύος άδειας οδήγησης

Πιστοποιήθηκε κατά ISO 9001:2015 για την

Ο τουρισμός αποτελεί τον μεγαλύτερο κλάδο