Αρχική2019Ιούλιος (Page 9)

Έγιναν γνωστές οι προτεραιότητες του Μεγάρου

O ΣΕΒ, σε συνεργασία με την Crowdpolicy, διοργανώνει

Αποκαταστάθηκε το πρόβλημα υποδομής, που προκάλεσε

Τη σειρά τάξης των υπουργείων καθόρισε,

Για τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης

Tην επικέντρωση της επενδυτικής οικονομικής πολιτική,

Η ισχυρή ανάπτυξη με περισσότερες επενδύσεις

Η ολοκλήρωση οδικών αξόνων, η επέκταση