Αρχική2019Σεπτέμβριος (Page 10)

Χωρίς ηλεκτρικό σιδηρόδρομο (γραμμή 1), λεωφορεία

Την υπογειοποίηση των γραμμών του ηλεκτρικού