Αρχική2019Σεπτέμβριος (Page 2)

Ηµερίδα για την εναρκτήρια παρουσίασης της

Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών προϊόντων (e-pass), η

Τη δημιουργία ψηφιακού Εθνικού Μητρώου Υποδομών,

Μειώθηκαν οι χρονοαποστάσεις των δρομολογίων στο

Εντύπωση προκάλεσε στον ταχυδρομικό κλάδο η