Αρχική2019Σεπτέμβριος (Page 8)

Η υφιστάμενη κατάσταση, τα προβλήματα αλλά

Το περίπτερο της ινδικής GMR επισκέφθηκε,