Αρχική2019Οκτώβριος (Page 3)

Ημερίδα διαβούλευσης για το ποδήλατο στην

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών γνωστοποίησε

Στις 18 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε το πρώτο

Μετά τη συμφωνία για την αναθεώρηση