Αρχική2019Οκτώβριος (Page 5)

Στα έξι συγχρηματοδοτούμενα έργα Ευφυών Συστημάτων

Γνωστές έγιναν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές

Επιστολή στον πρωθυπουργό, ενόψει την επικείμενης