Αρχική2019Νοέμβριος (Page 9)

Πραγματοποιήθηκε, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Οργανισμού

Πραγματικά… εντυπωσιακή είναι η πληροφόρηση και

Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2020. Ο